Begrebsafklaring

Her uddybes, hvad der menes med tre af de begreber, der ligger til grund for den elektroniske retteproces.

Flowchart

De fleste skolers intranet giver mulighed for, at indsamling og distribution af opgavebesvarelser let automatiseres. Det gælder Lectio, Fronter og LUDUS, der alle indeholder muligheden for en enkel logistik omkring afleveringsprocessen.  Fronter giver endda mulighed for at rette besvarelser online, så man ikke først skal downloade besvarelserne.Ideelt er alle besvarelser i samme filformat, fx Nspire-, Maple-, pdf- eller Word-fil.

1)      Opgaven stilles via skolens intranet. Alle elever har mulighed for at tilgå opgaven til enhver tid og de kan se afleveringsfristen i deres skema.

2)      Eleverne afleverer over intranettet.

3)      Indsamling af besvarelser. Typisk tillader skolens intranet, at samtlige rettede besvarelser kan downloades på én gang som en zip-fil. Registrering af afleveringer kan føres i intranettet i samme omgang.

4)      Læreren retter besvarelserne.

5)      Tilbagelevering af opgaver. Læreren uploader de rettede elevbesvarelser via intranettet, hvor eleverne efterfølgende kan downloade den rettede udgave. Typisk kan samtlige rettede besvarelser uploades på én gang.

6)      Modtagelse af rettet besvarelse. Elev kan hente den rettede besvarelse på intranettet og tiden med uddeling af besvarelser på timen kan spares.

Figur: Grafisk gengivelse af afleveringsprocessen

Levende og døde dokumenter

En levende fil er en redigerbar fil, dvs. en arbejdsfil. Den er altid åben for tilføjelser og ændringer. Fordelen ved levende filer er, at man kan arbejde videre med filen/besvarelsen i forbindelse med processkrivning. Der er tale om ’døde’ dokumenter, hvis filen er lukket for tilføjelser eller ændringer. Både på Mac og Windows-maskiner har man mulighed for at gemme en besvarelse fra et CAS-værktøj som en pdf-fil, der er lukket for ændringer i selve teksten. I forbindelse med e-retning kan læreren lægge et ‘lag’ af kommentarer ovenpå uden at interferere med elevens arbejde.

De levende dokumentformater er: doc, docx, odt, Nspire-fil, Maple-fil, Geogebra-fil.

Det døde dokumentformat er: pdf.

Rettekoder

En rettekode er blot en kort tekst (kode), der dækker over en fast defineret tekst. Følgende er et forslag fra MATHIT til et udgangspunkt til rettekoder. I det elektroniske rettearbejde lægger vi op til, at rettekoden bruges til at kalde en lærerkommentar frem i en besvarelse via koden. De nedenstående vil ikke være dækkende for rettearbejdet, og det vil være naturligt at tilføje egne koder. Rettekoderne giver desuden eleven bedre mulighed for at kvantificere, hvor de laver flest fejl. Den pædagogiske brug af standardiserede rettekoder og lærerkommentarer er yderligere beskrevet i afsnittet Fejltyper her.

Kilde: MATHIT. Matematiklærerforeningen, 2010.

RF                        Regnefejl, herunder fortegnsfejl

UM                     Uhensigtsmæssigt valg af metode

ST                        Uhensigtsmæssig sammenblandig af symboler og tekst

NF                       Notationsfejl (dvs. fejl i symbolske udtryk)

MFKL                  Manglende forklaring

MARG                Manglende argumentation

MG                     Manglende grafer

MS                      Maskinsprog (f.eks kun Solve-ligninger)

MD                      Manglende dokumentation for resultat

MK                      Manglende konklusion, da opgaven omhandler en situation udenfor matematik.

MT                      Manglende indledende tekst eller forbindende tekst.

RT                        Resultattjek mangler

DS                        Dårligt sprog

??                        Misforstår spørgsmålet

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: